Chinh phục Chin Stand Asana

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ

  • BÀI 1: Giới Thiệu Khóa Học
    05:22
  • BÀI 2: Đối Tượng Khóa học Chin stand
    01:39
  • BÀI 3: Luyện Tập Phép Hít Thở
    10:36

CHƯƠNG 2: CHINH PHỤC CHIN STAND ASANA

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào