Chinh phục Chin Stand Asana

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ

  • BÀI 1: Giới Thiệu Khóa Học
    05:22
  • BÀI 2: Đối Tượng Khóa học Chin stand
    01:39
  • BÀI 3: Luyện Tập Phép Hít Thở
    10:36

CHƯƠNG 2: CHINH PHỤC CHIN STAND ASANA

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào