cảm ơn bạn
đã đăng ký chương trình

TP.HỒ CHÍ MINH | 25.06.2023 | 08:00 - 17:00

Cô đang mong đợi đến 26/6/2023 để gặp chị đấy.
Đến và ôm cô một cái nào.
Yêu các chị của cô

Những người phụ nữ đang chịu tổn thương ơi, cuộc đời này không vì em là phụ nữ mà nương tay.
Cuộc đời này không vì em yếu mềm mà giơ cao đánh khẽ. Vì vậy ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó và phải mạnh mẽ gấp trăm lần.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

HOÀN TẤT

ĐĂNG KÝ NGAY