Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán

  • Thanh toán & nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng
  • Thanh toán COD (giao hàng và thu tiền tận nơi) đối với dụng cụ Yoga
  • Thanh toán chuyển khoản qua số tài khoản của Xuân

Khổng Thị Xuân

9120403939

Vietcombank

Nội dung chuyển khoản :

Mã đơn hàng dấu cách Mã giới thiệu (nếu có)

Ví dụ: Mã Đơn Hàng của bạn là 11156, Mã giới thiệu của bạn là 23
Nội dung chuyển khoản sẽ là: 11156 23