21 Ngày giảm cân với Yoga

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

Chương 1: Phần mở đầu

  • Bài 1: Giới thiệu khóa học
  • Bài 2: Đối tượng khóa học
  • Bài 3: Dụng cụ chuẩn bị cho khóa học
  • Bài 4: Hướng dẫn lộ trình khóa học

Chương 2: Lộ trình 21 ngày giảm cân

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào