21 Ngày giảm cân với Yoga

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

Chương 1: Phần mở đầu

  • Bài 1: Giới thiệu khóa học
  • Bài 2: Đối tượng khóa học
  • Bài 3: Dụng cụ chuẩn bị cho khóa học
  • Bài 4: Hướng dẫn lộ trình khóa học

Chương 2: Lộ trình 21 ngày giảm cân

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào