39 Ngày Gọt Eo Với Team Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ

  • Bài 1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
    03:27
  • BÀI 2. ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC
    01:45
  • BÀI 3. PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ
    10:36

CHƯƠNG 2. TẬP LUYỆN

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào