39 Ngày Gọt Eo Với Team Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ

  • Bài 1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
    03:27
  • BÀI 2. ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC
    01:45
  • BÀI 3. PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ
    10:36

CHƯƠNG 2. TẬP LUYỆN

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào