60 Tư Thế Yoga Cơ Bản

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

  • Bài 1: Giới thiệu khóa học
  • Bài 2: Phương pháp tập luyện
  • Bài 3: Dụng cụ
  • Bài 4: Hướng dẫn vệ sinh thảm tập

CHƯƠNG 2: TẬP LUYỆN

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào