60 Tư Thế Yoga Cơ Bản

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

  • Bài 1: Giới thiệu khóa học
  • Bài 2: Phương pháp tập luyện
  • Bài 3: Dụng cụ
  • Bài 4: Hướng dẫn vệ sinh thảm tập

CHƯƠNG 2: TẬP LUYỆN

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào