Đứng Bằng Đầu Với Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

CHƯƠNG I: LUYỆN TẬP HÍT THỞ

  • BÀI 1: Giới thiệu khóa học
    07:10
  • BÀI 2: Luyện thở
    10:36

CHƯƠNG II: TẬP LUYỆN

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào