Khóa học bổ trợ thể lực

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

Khóa học bổ trợ thể lực

  • Bài 1: Kích hoạt vận động cột sống
  • Bài 2: Tăng độ bền cho khớp vai
  • Bài 3 : Bài tập tăng độ bền cơ cổ
  • Bài 4: Luyện thể lực
  • Bài 5: Hướng dẫn ngã sau an toàn

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào