Khóa Học Yoga Duy Trì Tuổi Thanh Xuân

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU.

  • BÀI 1: Giới thiệu khóa học
  • BÀI 2: Đối tượng của Khóa học.
  • BÀI 3: Phương pháp học.

CHƯƠNG II: CÁC PHÉP HÍT THỞ.

CHƯƠNG III : LUYỆN TẬP.

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào