Khóa Học Yoga Duy Trì Tuổi Thanh Xuân

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU.

  • BÀI 1: Giới thiệu khóa học
  • BÀI 2: Đối tượng của Khóa học.
  • BÀI 3: Phương pháp học.

CHƯƠNG II: CÁC PHÉP HÍT THỞ.

CHƯƠNG III : LUYỆN TẬP.

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào