Khóa nâng cao 1 – trải nghiệm với Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

Tutor Topics

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Đối tượng khóa học
 • Bài 3: Dụng cụ và lưu ý khi tập luyện
 • Bài 4: Tư thế vặn xoắn
 • Bài 5: Tư thế cánh cổng
 • Bài 6: Tư thế cánh cung
 • Bài 7: Tư thế con quạ
 • Bài 8: Tư thế bánh xe
 • Bài 9: Tư thế đứng bằng đầu
 • Bài 10: Tư thế Oppen hip
 • Bài 11: Tư thế bồ câu
 • Bài 12: Tư thế con rùa
 • Bài 13: Thư giãn

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào