Khóa nâng cao 1 – trải nghiệm với Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

Tutor Topics

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Đối tượng khóa học
 • Bài 3: Dụng cụ và lưu ý khi tập luyện
 • Bài 4: Tư thế vặn xoắn
 • Bài 5: Tư thế cánh cổng
 • Bài 6: Tư thế cánh cung
 • Bài 7: Tư thế con quạ
 • Bài 8: Tư thế bánh xe
 • Bài 9: Tư thế đứng bằng đầu
 • Bài 10: Tư thế Oppen hip
 • Bài 11: Tư thế bồ câu
 • Bài 12: Tư thế con rùa
 • Bài 13: Thư giãn

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào