Khóa nâng cao 2 – trải nghiệm với Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Thông tin khóa học

Nội dung học

Tutor Topics

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
  00:00
 • Bài 2: Đối tượng khóa học
 • Bài 3: Dụng cụ và lưu ý khi tập luyện
 • Bài 4: Tư thế quạ bay
 • Bài 5: Tư thế con quạ hoa sen
 • Bài 6: Tư thế con quạ một bên
 • Bài 7: Tư thế con nhện
 • Bài 8: Tư thế con công hoa sen
 • Bài 9: Tư thế thiên thần sa ngã
 • Bài 10: Tư thế Hollowback
 • Bài 11: Tư thế bọ cạp
 • Bài 12: Tư thế chinstand
 • Bài 13: Tư thế bánh xe toàn diện
 • Bài 14: Thư giãn

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào