Khóa nâng cao 2 – trải nghiệm với Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Thông tin khóa học

Nội dung học

Tutor Topics

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
  00:00
 • Bài 2: Đối tượng khóa học
 • Bài 3: Dụng cụ và lưu ý khi tập luyện
 • Bài 4: Tư thế quạ bay
 • Bài 5: Tư thế con quạ hoa sen
 • Bài 6: Tư thế con quạ một bên
 • Bài 7: Tư thế con nhện
 • Bài 8: Tư thế con công hoa sen
 • Bài 9: Tư thế thiên thần sa ngã
 • Bài 10: Tư thế Hollowback
 • Bài 11: Tư thế bọ cạp
 • Bài 12: Tư thế chinstand
 • Bài 13: Tư thế bánh xe toàn diện
 • Bài 14: Thư giãn

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào