Kỹ thuật mở lưng trên

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

Chương 1: giới thiệu khóa học

 • Bài 1 : Giới thiệu tổng quan khóa học
  01:23
 • Bài 2: Khoá học dành cho ai?
  01:16
 • Bài 3: Phương pháp học hiệu quả nhất
  01:38
 • Lưu ý: Dụng cụ cần cho khoá học
  03:21

Chương 2: các lưu ý và khởi động

Chương 3: 5 lever luyện tập

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào