Kỹ thuật mở lưng trên

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

Chương 1: giới thiệu khóa học

 • Bài 1 : Giới thiệu tổng quan khóa học
  01:23
 • Bài 2: Khoá học dành cho ai?
  01:16
 • Bài 3: Phương pháp học hiệu quả nhất
  01:38
 • Lưu ý: Dụng cụ cần cho khoá học
  03:21

Chương 2: các lưu ý và khởi động

Chương 3: 5 lever luyện tập

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào