Luyện thở Nauli với Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

  • BÀI 1: Giới Thiệu Khóa Học
    08:28
  • BÀI 2: Bài Tập Kết Hợp Thở Cơ Hoành & Thở Kapalabhati
    36:42

CHƯƠNG 2: TẬP LUYỆN THỞ NAULI

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào