Luyện thở Nauli với Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

  • BÀI 1: Giới Thiệu Khóa Học
    08:28
  • BÀI 2: Bài Tập Kết Hợp Thở Cơ Hoành & Thở Kapalabhati
    36:42

CHƯƠNG 2: TẬP LUYỆN THỞ NAULI

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào