Tư thế bồ câu & Các biến thể với Yogi Xuân

Qua Yogi Xuân Thể loại: 3D & Animation
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ

  • BÀI 1: GIỚI THIỆU
    05:26
  • BÀI 2: PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ
    10:37

CHƯƠNG 2: TẬP LUYỆN

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào