Yoga Cân Bằng Nội Tiết Tố

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ

  • BÀI 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
  • BÀI 2: ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC
  • BÀI 3: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TẬP
  • BÀI 4: HÍT THỞ KHỞI ĐỘNG

CHƯƠNG 2: TẬP LUYỆN

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào