Yoga Cân Bằng Nội Tiết Tố

Qua Yogi Xuân Chuyên mục chưa phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Link Trang
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ

  • BÀI 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
  • BÀI 2: ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC
  • BÀI 3: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TẬP
  • BÀI 4: HÍT THỞ KHỞI ĐỘNG

CHƯƠNG 2: TẬP LUYỆN

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào