Yoga Trị Liệu Cột Sống – Thắt Lưng

Qua Yogi Xuân Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Link Trang
Share On Social Media

Thông tin khóa học

https://player.vimeo.com/video/576316937

Nội dung học

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN KHÓA HỌC.

 • BÀI 1: Giới thiệu khoá học trị liệu cột sống – thắt lưng.
  02:43
 • BÀI 2: Đối tượng học khóa trị liệu cột sống -thắt lưng
  01:00
 • BÀI 3: Phương pháp học hiệu quả
  02:18
 • BÀI 4: Dụng cụ cần chuẩn bị cho khóa học.
  02:21
 • BÀI 5: Hít thở đầu giờ mỗi buổi tập.
  07:46

CHƯƠNG II: LUYỆN TẬP

Đánh giá & Nhận xét của Học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào